Some CA/CS – Stars of Our Center

 1. CA. Pawan Ambawata
 2. CA. Sanjay Sharma (2nd Rank All over India)
 3. CA. Amit Goel
 4. CA. Amit Gupta
 5. CA. Jitender Sharma
 6. CA. Rama Shanker
 7. CA. Manoj Tanwar
 8. CA. Gangesh Kumar
 9. CA. Govink Singh

 

10.CA. Manish Gupta
11.CA. Ashish Mittal
12.CA. AkashTyagi
13.CA. Chinmoy
14.CA. Sundes Rahi
15.CA. Nitin Goel (CCMA)
16.CA. Parveen CMA
17.CA. Gourav Mittal

 

18.CS. SawitaYadav
19.CS. Himani Sharma
20.CS. Nisha Sharma
21.CS. Kanika Gupta
22.CS. Pawan
23.CS. Yogesh
24.CS. Shreha Mittal
25.CS. Amit Upadhayay

CLASS Xth Result 2013 – 2014

 

 1. Dhananjay – 10 CGPA
 2. Swpnil – 10 CGPA
 3. Shashi Shekhar – 9 CGPA
 4. Himanshi – 8 CGPA

 

 

CLASS Xth Result 2016 – 2017

 1. Mahesh Kavia – 10 CGPA
 2. Humera – 10 CGPA
 3. Harsh – 9.4 CGPA
 4. Kanika – 9.6 CGPA
 5. Japkirat Singh – 9.2 CGPA
 6. Yogesh – 9.0 CGPA
 7. Chetna – 9.6 CGPA
 8. Naina – 8.4 CGPA
 9. Kunal – 8.0 CGPA
 10. Udit Sharma – 8.2 CGPA
 11. Omveer Sagar – 10.0 CGPA

CLASS Xth Result 2015 – 2016

 1. Sourabh – 10 CGPA
 2. Simran – 9.8 CGPA
 3. Deepanshi – 9.6 CGPA
 4. Hardik – 10CGPA

CLASS – XIIth Results 2015 – 2016

Laxya Bhati – A/C –  95/ Math – 93/ Eco – 95/ B. St. – 95 / Eng – 83

Shantank Gupta – A/C – 95/ Eco – 95/ B. St. – 94 / Eng – 93

Juhi Aggrawal – A/C – 93/ Math – 90/ Eco – 95/ B. St. – 94/ Eng – 95

Nitika – A/C – 91/ Eco – 81/ B. St. – 81/ Eng – 97

Sashna – Eco – 89 

Amrit Kaur – Eng – 83

Piyush pashrich – Eng – 87

Palak Singh – A/C – 81/ B. St – 88 

Rakshit Singh – Math – 95 

Bharat  Bhutani – Math – 95

Mahima – Math – 95

Rajiv Kumar – A/C – 91

Kamya – Eco – 95

Himani – Eco – 86/ Eng – 82

Parvez – Eng – 85

Vibha – Eco – 82 /Eng –  84

Ekta – B. St – 89/ Eng – 95

Sumit – Physics – 98/ Chem – 100/ Math -95 

Manohar – Chem – 93

Sachin Yadav – Phy – 95

Ankita Sharma – Phy – 92

Rahul Thakur – Phy – 88/ Eng- 95 

Subin – Eng -90 

Priyanshu – Chem – 85/ Eng – 82

Sonu Kumar – Math – 96/ Chem – 94/ Physic – 81

Neha Tanwar – Chem – 83/Eng – 87

Result 2014 – 2015

Raj Sachdeva – A/C – 95/ Eco – 95/ B.St – 95 

Prashant Bist – Chem – 95/ Math  – 95/ Phy – 88

Deepti – Bio – 81

Anjli Kanshik – Bio – 81/ Chem – 82

Vikash Kumar – Chem – 95/ Phy – 88/ Bio – 97

Aditi Pandey – Chem – 87 

Narayan Reddy – Chem – 85/ Physic – 80

Devanshu – Bio – 97/ Chem – 95/ Phy – 94

Smriti Bhardwaj – Chem – 93/ Phy – 83

Ankit Pandey – Chem – 84/ Phy – 78 

Vikram Singh – A/C – 95/ Stats – 86

Vishal Singh – B. St – 82

Kunal – A/c – 95/ B St – 95/ Eco – 91/ Math – 83

Simarn Pandey – Chem – 82

Chetna Atwal – A/C – 95/ B St – 92/ Math – 90

Mahima Bhardwaj – B St – 95/ Eco – 91/ A/C – 87 

Sushant Aggrawal – Math – 95/ Chem – 88/Phy – 88 

Arindam Raj – Chem – 94/ Phy – 78

Bhawna Kumari – A/C –95

Baljeet Kaur – A/C – 82 

Vinay – A/C – 95/ B St – 95/ Math – 90/ Eco – 87 

Faheem – IP – 87

Chetan Saini – A/C – 93 

Amrita Joshi – A/C – 98/B St – 95/ Eng – 96

Rohan Gupta – A/C – 95

Dharya – Chem – 97

Result 2013 -2014

Anuraj Gupta – Math – 94/  

Ambica – A/C – 86

Vicky – A/C – 86

Raghav Jha – Math – 90/ Bio – 90 

Deeksha Chawla – Math -97/ B St -97/ Eco -97/ A/C – 89 

Sakshi Singh – Bio – 93/ Math – 95/ Phy – 94/ Chem – 90 

Shivam – Chem – 90

Bhavna – Math – 82

Priyanka Goel – Eco – 86 

Deepak Pathak – Chem – 82

Shyam Lohia – Chem – 95/ Eng – 95/ Bio – 80/ Phy – 79

Praveen Sharma – Math – 95

Shivam – Chem – 95/ Math – 95/ Phy – 87 

Neha – B St – 95/Eco – 90/A/C – 87/Eco – 85

Monica –  Chem – 82/ Math – 82

Result 2012 – 2013

Shreya Mittal – A/C – 97/Eco – 98/Math – 95

Nikita Singh – A/C – 99

Sonal Kapoor – A/C – 95/ Math – 95

Hanshika Talwar – A/C – 95/ Math – 93

Govind Singh – A/C – 97/ Math – 95

Atul Kumar – Chem – 97

Gulshan – Chem – 97/Phy – 85/ Math – 95

Chaitrya – Math – 95/ A/C – 95

Result 2016 – 2017

Pallavi – Eng – 97

Shreys Suman – Chem – 93/ Eng – 95 

Bhagwati – Chem – 87 

Rahul Regmi – IP – 84/ Pol-sci – 91/His – 83/ Eng – 86/ Psycho – 84 

Sourabh – Eng – 89

Sondi – Eco – 86/ Eng – 95

Vaibhav – Chem – 99

Shatakshi – Chem – 97

Lavanya – Chem – 91

Swati – Chem – 91

Sameer – Chem – 94 

Shovik – Math – 95

Results 2010– 2011

S K. Thomas – Maths – 97/ Physic – 83/ Chem – 83 

Gourav Kumar – Physic – 83

Shreys – A/C – 95 

Hanshika – A/C – 95

Math – 94 

Sonal Kapoor – A/C – 95

Gulshan Singh – Math – 95/ Chem – 85

Atul Kumar – Math – 96

Upma – Maths – 85/ Phy – 81

Rahul Maitri – A/C – 91

Govind Singh – A/C – 91

Komal Tomar – A/C – 91/ Maths – 85

Payal Gupta – A/C – 80/ Maths – 80

Nikita Singh – A/C – 99/ Math – 99

Md. Shah Faizal – Math – 85

Prafful – Maths – 95/ Physic – 88/Chem – 95

Enquiry Form